Liện hệ với chúng tôi:
   
SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
   Phòng Quản lý thương mại
   Điện thoại: 04.6269.1272
   Địa chỉ: số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
   Email: vanthu_soct@hanoi.gov.vn
   Website: http://congthuonghn.gov.vn